Ergonomie
  Werkplekonderzoek, -advies en -instructie.
InleidingLichamelijke belasting, te groot, te langdurig en/of te eenzijdig kan op korte termijn leiden tot ongemak, lichamelijke vermoeidheid en blessures. De motivatie en productiviteit van de werknemers kan hierdoor ongunstig worden beïnvloed. Op lange termijn kan het zelfs leiden tot (chronische) gezondheidsproblemen aan het bewegingsapparaat.
KlachtenRugklachten en andere klachten aan het bewegingsapparaat zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
WetgevingDe overheid voert sinds een aantal jaren een actief preventiebeleid dat gericht is op deze problematiek. Volgens de Arbowet (artikel 3) heeft een aanpak gericht op de werkplek prioriteit. Door technische en organisatorische verbeteringen kan het probleem van te zware lichamelijke belasting worden teruggedrongen.
SysteemaanpakDoor middel van een systematische aanpak kan deze problematiek worden benaderd.
Deze methode kent vier fasen:
 • inventarisatie en analyse van het probleem
 • selectie van verbeteringen
 • implementatie van verbeteringen
 • evaluatie
De aansluitende maatregel, ter preventie van recidieven, moet gericht zijn op de werknemer door middel van voorlichting en onderricht.
Werkwijze Save A Back Werkplekonderzoek met betrekking tot:
 • werkorganisatie en taakinhoud
 • lichamelijke belasting
 • ergonomische aspecten
 • fysische factoren
Advies:
 • werkplekinrichting
 • aanschaf meubilair
 • werkorganisatie en taakinhoud
Voorlichting en onderricht:
 • instructie ten aanzien van arbeidshouding en -beweging
 • zitinstructie
 • individuele werkplekbegeleiding
 • (fysiotherapeutisch)spreekuur voor werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat (zie betreffend product informatie blad)
 • SAVE A BACK, groepsgewijze of individuele rugscholing
Referentiemateriaal Basis:
 • Arbowet, met name artikel 3 en 6
 • Besluit beeldschermwerk
 • Besluit Fysieke Belasting
 • Bouwbesluit
 • Relevante NEN-normen
CriteriaPer 31 december 1992 is het Besluit Beeldschermwerk in werking getreden als gevolg van de invoering van de nieuwe EG-richtlijn met betrekking tot beeldschermwerk (P-184 en CP-36). Per 10 februari 1993 is het Besluit Fysieke Belasting in werking getreden. Deze besluiten werden in 1997 opgenomen in het nieuwe Arbobesluit. Het Besluit Fysieke Belasting volgt onder meer de NIOSH-richtlijn met betrekking tot het tillen
KwaliteitDe specifieke combinatie van bewegingswetenschappen, (bedrijfs)- fysiotherapie, (bedrijfs)oefentherapie Mensendieck, ergonomie en techniek zorgt ervoor dat de werkwijze van SAVE A BACK Europe zowel wetenschappelijk verantwoord als praktisch van aard is.
Tarieven De consultancytarieven van SAVE A BACK Europe zijn € 795,= per dag, exclusief BTW en reiskosten Arnhem-werklocatie à €.0,30/km.