Complains of Arms, Neck and Shoulders (CANS); Repeated Strain Injury (RSI).
Beeldschermwerken, gevaren en oplossingen.
Klachten Klachten aan het bewegingsapparaat bij zittende arbeid scoren hoog op het lijstje van beroepsgebonden aandoeningen. Naast lage rugklachten zijn veel werknemers bekend met nek-, arm- en schouderklachten, veelal samengevat onder de naam CANS (voorheen RSI). Zelfs mechanische hoofdpijn ten gevolge van zithouding is geen uitzondering.
Aanpak Een andere visie dan gebruikelijk ligt ten grondslag aan de aanpak welke SAVE A BACK hanteert. Geschoold in de McKenzie methode zijn wij van mening dat zittend werken alleen langdurig kan worden volgehouden wanneer de normale curvatuur in de wervelkolom wordt gehandhaafd. Ofwel CANS is een wervelkolom gerelateerde aandoening welke ook vanuit de wervelkolom moet worden opgelost.
Oplossingen SAVE A BACK Europe geeft groepsgewijze scholing aan bedrijven en instellingen. De cursus beeldschermwerken wordt gegeven in workshopvorm aan groepen van tien tot vijftien personen. De cursus duurt drie uur. De problematiek van de belasting voor de wervelkolom in het algemeen en die van de halswervelkolom in het bijzonder in relatie tot zitten en werkplek zal worden toegelicht. Naast klachten en hun oorzaken behorend bij zitwerkplekken, zal onze "actief-en-dynamisch-zitten-filosofie" veel praktisch gerichte aandacht krijgen. Werknemers wordt geleerd hoe zij zelf klachten, welke direct gerelateerd zijn aan zittende arbeid, kunnen voorkomen en/of genezen. Het zelfverantwoordelijkheidsaspect en 'doe-het-zelf-therapie' staan tijdens de cursus centraal. Er zal worden ingegaan op de zin en onzin van zithulpmiddelen, de ergonomie van de werkplek, computerwerken en oogklachten, dag- en kunstlicht en de relatie tussen getraindheid en klachten. Last but not least zal het staand werken en de zit-sta werkplek worden besproken.
Tarieven De kosten bedragen .129,00 per persoon. Facturering voor bedrijven geschiedt steeds voor een minimum van tien personen per groep. De maximale groepsgrootte bedraagt 15. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en reiskosten instructeur vanaf diens standplaats .0,30 per kilometer. Overige voorwaarden als op productinformatie blad Cursussen.