Fysiotherapeutisch spreekuur, instructie en training
InleidingSAVE A BACK Europe biedt, ten behoeve van de individuele screening een 'spreekuur' aan. Ten behoeve van patiŽnten-instructie en -training worden oefensessies gehouden. Deze worden gegeven in groepen van maximaal vijf personen per docent. Het spreekuur wordt gehouden door een bedrijfsfysiotherapeut welke bij de oefengroepen ook steeds aanwezig is.
KlachtenKlachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn een voortdurende bron van ongemak en ziekteverzuim bij veel werknemers in evenzovele beroepen. Dienstverlening, zware industrie, gezondheidszorg, administratieve sectoren, kortom overal waar arbeid wordt verricht is men ermee bekend. Naast lage rugklachten, welke soms epidemische vormen aannemen, zijn daar de eveneens veel voorkomende nek-schouderklachten, de elleboog- (tennis en golfers), de pols- (RSI) en de knieklachten.
OorzakenOorzaken van de rug- en nekklachten liggen veelal in de statische belasting, terwijl de elleboog- en polsklachten doorgaans hun oorzaak vinden in repeterende handelingen. Steeds echter bestaat er een verstoring in de balans tussen belasting en belastbaarheid van het weefsel.
OplossingenIn de oplossingensfeer dient dan ook vooral gedacht te worden aan het herstel van deze balans, te weten het verlagen van de belasting en het verhogen van de belastbaarheid in plaats van symptoom bestrijding door middel van massages, fricties of elektromedische applicaties. Te vaak blijkt dat bij symptomatische aanpak een recidief optreedt.
ErgonomieBetreffende de belasting zijn er twee mogelijkheden deze te verminderen. Als eerste is daar de ergonomie; het ontwerpen en/of aanpassen van de situatie, het materiaal en/of de organisatie van het werk, zodanig dat hiermee een belastingverlaging optreedt.
Binnen bedrijven gelden echter grote beperkingen t.a.v. de ergonomie, o.a.;
  • elke situatie leent zich niet voor ergonomische aanpassingen
  • er wordt vaak gewerkt op verschillende werkplekken door verschillende personen met verschillende lichaamsafmetingen, -bouw en -structuur
  • de ergonomisch verantwoorde werkplek wordt niet door een ieder goed gebruikt
TrainingAls toch binnen de mogelijkheden en redelijkheid aan de ergonomische voorwaarden is voldaan volgt dan ook als tweede maatregel het verbeteren van de werkmethoden en -technieken waardoor de belasting op de aangedane structuur vaak tot een minimum kan worden gereduceerd, de blessure kans krijgt om te genezen en het recidief percentage sterk daalt.
Tegelijkertijd krijgt de patiŽnt een oefenprogramma om de belastbaarheid te verhogen, waardoor de balans herstelt. De opgetreden verbetering bij de patiŽnt werkt sterk motiverend om de aangeleerde werktechnieken uit te voeren en de oefeningen te blijven doen.
SreeningDoor de diversiteit van aandoeningen dient een patiŽnt individueel gescreend te worden. Na onderzoek en het opstellen van een (behandel)plan kan, onder begeleiding, enkele keren in kleine groepen worden geoefend waarna de patiŽnt therapeut-onafhankelijk en self-supporting wordt.
ResultaatWerknemers worden zelf deskundig op het gebied van lichamelijke (werk)belasting en verantwoordelijk voor de klachten welke hieruit voortvloeien.
Tarieven De kosten bedragen Ä.795,00 per dag, Ä.450,00 per dagdeel of Ä.125,00 per uur, exclusief omzetbelasting en reiskosten therapeut ŗ Ä.0,30 per kilometer, vanaf diens standplaats.